Z kwiatka na kwiatek, z trasy na trasę, przygoda czeka! Z kwiatka na kwiatek, z trasy na trasę, przygoda czeka! Północy skraj Puszczy Noteckiej i Lasy Puszczy nad Drawą.

NA SKRAJU DWÓCH PUSZCZY

Puszcza Notecka i Lasy Puszczy nad Drawą to gigantyczna połać leśna położona głównie w północnej Wielkopolsce o powierzchni przekraczającej 200 tysięcy hektarów. Niecodzienny urozmaicony krajobraz – składający się z dolin, pagórków, wydm, a także malowniczych rzek, mokradeł i jezior – tworzy doskonałe warunki dla aktywnego wypoczynku.

W najbliższym sąsiedztwie w celu ochrony przyrody utworzonych zostało wiele rezerwatów i obszarów krajobrazu chronionego. Do najważniejszych w naszym sąsiedztwie należą Obszary Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą, Dolina Noteci, Dolina rzeki Bukówki i Drawieński Park Narodowy.

Przyroda tego obszaru zadziwia różnorodnością. Spotkać tu można 500-letnie lipy, stare dąbrowy, bukowiny ale przeważają zwarte bory sosnowe. W pobliżu rozciągają się malownicze jeziora rynnowe oraz wiją się rzeki, niektóre – jak Drawa czy Bukówka – nawet o charakterze górskim. Wielka obfi tość leśnych skarbów – jagód, malin, jeżyn i grzybów kusi udanymi zbiorami. Wytrawni znawcy rozpoznają rzadkie i chronione gatunki – mleczaja rydza, szmaciaka gałęzistego, sromotnika bezwstydnego czy smardza jadalnego. W lasach, na bagnach, nad jeziorami, rzekami spotkać można niezmiernie rzadkie dziś czaple białe, bataliony bojowniki, kuliki, głuszce, cietrzewie, orły bieliki, a także łosie, wilki, jenoty, bobry, borsuki, wspaniałe jelenie…

KRÓLOWA NOTEĆ

Noteć płynie szeroką, płaską doliną, stanowiąc doskonale zachowany kompleks dolino-bagienny, mimo że uprzednio poddawana była przekształceniom w rozległe łąki i pastwiska. Jej krajobraz zadziwia bogactwem fauny i flory. Ze względu na unikatowość wielu gatunków (w tym wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt) Dolina Środkowej Noteci wraz z Nadnoteckimi Łęgami została włączona do systemu Natura 2000. Napotkamy tu niezmiernie rzadko już występujące zbiorowiska roślinne i zwierzęce, szczególnie ptactwa błotnego. Dolina Noteci jest ważną trasą ptasich migracji prowadzących z lęgowisk położonych we wschodniej Europie, Skandynawii i Syberii.

Noteć jest częścią Wielkiej Pętli Wielkopolski – szlaku wodnego o długości 688 km, wiodącego Wartą od Kostrzyna nad Odrą, potem Notecią poprzez Czarnków, Bydgoszcz, przez Gopło, potem Kanałem Ślesińskim do Konina, stamtąd Wartą przez Poznań i Międzychód do Santoka, gdzie Noteć wpada do Warty. Sama Noteć obfi tuje w niepowtarzalne widoki – a to na rozległe łąki i bagna, a to na wysokie klify…

BUKÓWKA – GÓRSKA RZECZKA

Ważną atrakcją dla wodniaków jest również płynąca meandrami Bukówka – unikatowa na skalę Wielkopolski rzeka o charakterze górskim. Ogólna długość wynosi 47 km, w części długości rzeka płynie w wyżłobionym jarze o głębokości do 30 m, otoczona starodrzewiem buka. Jest szczególnie lubiana przez kajakarzy, ceniących piękno przyrody i ekstremalne trudności rzeki. Ze względu na poziom wody Bukówka jest spławna w okresie wiosny i jesieni.