Trasy Nordic Walking

Trasy

  • długości ok. 5km
  • długości ok. 10km
  • długości ok. 15km
  • łaczniki

Miejsca startu

  • Dębogóra
  • Kocień Wielki
  • Dzierżążno
  • Wieleń

Opisy tras

Dębogóra
długość ok. 5, trasa łatwa

Piękna trasa, biegnąca przez lasy, pola, po drodze mijamy Kaczorowo – urokliwy staw, nad którym można podpatrywać kaczki, gęsi, czaple, żurawie. Pośród monotonii pól wyłania się teren, który może być nazwany Bieszczadami w miniaturze, bardzo malowniczy, o bogatej rzeźbie terenu, widzimy wzgórza morenowe (polodowcowe, piachy, głazy narzutowe), pozostałości lodowca – ozy, których dnem płynie rzeka Modrza. Różnica poziomów dochodzi do 30 m.

Profil trasyDębogóra
długość ok. 9, trasa średnia

Szlak wiedzie po malowniczych ścieżkach w lesie w kierunku Gieczynka, stamtąd po wzgórzach wokół rzeczki Modrzy, wzdłuż ozu dębogórskiego, po drodze napotykamy także strome odcinki. Wędrujemy brzegiem osady bobrowej, gdzie doskonale widać skutki pracy bobrów. W okolicach miejscowości Gieczynek szlak wiedzie wokół Góry Czarownic, zwanej Babią Górą lub Hexenberg.

Profil trasyDębogóra
długość ok. 17, trasa średniotrudna

Przepiękna trasa wiodąca głównie lasami, bardzo urozmaicona. Decydując się na nią będziemy wędrować malowniczymi wąwozami z widokiem na wzniesienia zwane Dębogórskimi Karpatami. Startujemy w pobliżu Dworu Dębogóra, mijamy groblę, idziemy płytkim wąwozem i dochodzimy do miejsca, gdzie z lewej strony roztacza się widok na dolinkę rzeki Modrza. Następnym ciekawym punktem trasy jest Jezioro Kolędy Królewskie, dalej widok na piękną dolinę, mijamy rozlewisko, a potem dochodzimy do niesamowitego, pełnego grozy Roztańczonego Lasu. Nikt nie zna przyczyny tak niezwykłego ukształtowania pni drzew na krótkim odcinku, ale widok mógłby służyć za scenografię filmową lub teatralną.

Profil trasyDzierżążno Wielkie
długość ok. 6, trasa łatwa

Trasa rozpoczyna się w centrum wsi przy sklepie. Początkowo wiedzie przez wieś przy samym brzegu jeziora. Warto zwrócić uwagę na roztaczający się piękny widok. Następnie oddala się od jeziora i prowadzi przez sosnowy las i ponownie dochodzi do punktu, z którego widać jezioro. Można tam napotkać tamy i żeremia bobrowe. W jeziorze można się wykąpać, przy końcu trasy jest oznakowane zejście na piaszczystą plażę. Przechodzimy w pobliżu Villi Sobieski i wracamy do wsi.

Profil trasyDzierżążno Wielkie
długość ok. 12, trasa średnia

Jest to w większości trasa prowadząca lasami, bardzo urozmaicona, obfi tująca w piękne, morenowe krajobrazy. Możemy tu napotkać bociany, żurawie, czaple. W pobliżu mijamy gospodarstwo agroturystyczne 4 Wiatry, gdzie można się zrelaksować korzystając z masażu mauri. We wsi Dzierżążno Małe warto zwrócić uwagę na kościół o konstrukcji szachulcowej z XVII wieczną dzwonnicą.

Profil trasyDzierżążno Wielkie
długość ok. 14, trasa średniotrudna

Wychodzimy z Dzierżążna, dochodzimy do pięknych łąk, na których wytworzył się naturalny zbiornik wodny, gdzie zagnieździły się łabędzie i ulokowały żurawie. Kolejnym interesującym punktem trasy jest stary, niemiecki cmentarz, na którym wiosną kwitną tysiące konwalii. Trasa wiedzie przez pola, potem widać górkę, na której kiedyś stał wiatrak, przechodzi w pobliżu zabudowań starej leśniczówki. Następnie przechodzimy obok leśnego stawu – ulubionego miejsca dzikich kaczek i mijając Jezioro Dzierżążno wracamy do wsi.

Profil trasyKocień Wielki
długość ok. 7, trasa łatwa

Trasa rozpoczyna się przy tablicy sołectwa i wiedzie na północ. Wkrótce – na wysokości wjazdu do Jędrusiowej Chaty – skręca w prawo i prowadzi między polami, lasami i łąkami. Dochodzimy do samotnie stojącej, okazałej, starej olchy i dalej szerokim łukiem idziemy aż do drogi gruntowej prowadzącej do Dzierżążna Wielkiego i trasy łącznikowej. Podążając za znakami wchodzimy do lasu i po drodze widzimy piękną, ogromną, starą lipę, brzozy i kilka dostojnych jodeł, wskazujących na pozostałości dawnego gospodarstwa, dziś ukryte w lesie. Wracając dochodzimy do skrzyżowania pięciu dróg, przecinamy trasę K10 i wracamy do Jędrusiowej Chaty.

Profil trasyKocień Wielki
długość ok. 12, trasa średnia

Początek trasy przy tablicy sołectwa. Trasa początkowo przebiega leśnymi drogami, o nieznacznym stopniu trudności. Dalej wchodzimy w krajobraz morenowy, gdzie ukształtowanie terenu jest już bardziej urozmaicone. Po drodze mijamy urokliwe Źródlane Stawy, a dalej dochodzimy do Młyńskiego Stawu ze starą śluzą i ruinami młyna, zwyczajowo zwanego Springműlle. Droga powrotna przebiega początkowo po przeciwnej stronie Źródlanych Stawów, a dalej wzdłuż malowniczej rzeki Bukówki.

Profil trasyKocień Wielki
długość ok. 14,5, trasa średniotrudna

Urokliwa i bardzo urozmaicona trasa, z wieloma miejscami wartymi zobaczenia. Czeka Dolina 12 Źródeł, w której z ziemi wybija 12 obfi tych źródeł z wodą mineralną, dalej ciąg źródlanych stawów tworzących krajobraz rodem z Kanady i będących siedliskiem ptactwa wodnego i błotnego. Przy odrobinie szczęścia można tu napotkać czaple białe, siwe, czarne bociany, orły bieliki, zimorodki. Dalej mijamy malowniczo położoną leśniczówkę Zwierzyniec, usytuowaną nad samą Bukówką. W jej okolicy jest jedyny mostek, którym można przejść na drugą stronę rzeki. Warto też zwrócić uwagę na położony przy tej trasie starodrzew 100-150 letnich buków, o potężnych obwodach. Bukowina ta nie jest objęta gospodarką leśną, można więc zobaczyć, jak wygląda las, w który nie ingerują ludzie.

Profil trasyWieleń
długość ok. 11, trasa średnia

Jest to przyjemna trasa dla średniozaawansowanych. Wiedzie przez dość płaski teren, głównie lasami mieszanymi. Pozwala napawać się świergotem ptaków i zapachem lasu. Idąc nią warto zwrócić uwagę na przepiękne, dostojne dęby. Kawałek dalej uwagę przyciągnie szpaler wysokich, pięknych sosen, roztaczających woń żywicy. Trasa zaczyna się i kończy w Wieleniu.

Profil trasyWieleń
długość ok. 11, trasa średnia

Piękna, urozmaicona i niezbyt trudna trasa w okolicy Wielenia. Idąc nią przekraczamy dwukrotnie rzekę Bukówkę, mijamy malowniczą leśniczówkę, groblę na stawie, a przed końcem możemy jeszcze podziwiać piękny widok na rozlewisko. Trasa wiedzie głównie lasami mieszanymi, ze wszystkimi ich urokami i niezwykłościami.

Profil trasy